link do bip

INFORMACJA

dla rodziców dzieci 3-letnich, które nie zostały przyjęte do przedszkola
w I etapie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Prezydent Miasta Skierniewice informuje, że od 4 do 8 lipca b.r. w Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach odbędzie się rekrutacja uzupełniająca dla dzieci 3-letnich.

 

Miasto Skierniewice wypełnia ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 4-6 lat, a ponadto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci 3-letnich, tworząc nowe miejsca przedszkolne.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona przez Przedszkole Nr 1 w Skierniewicach. Dodatkowe oddziały tego przedszkola zostaną utworzone w budynku przy ul. Pomologicznej 6.

 

Szczegółowych informacji o naborze uzupełniającym udziela:

Przedszkole Nr 1 w Skierniewicach, ul. Batorego 61/63

tel. / fax: (46) 833-26-77,

dyrektor: Teresa Swaczyna

e-mail: p1skierniewice@wikom.pl

www.p1skierniewice.wikom.pl; www.bip.p1skierniewice.wikom.pl

 

Witamy na stronie Przedszkola Nr1